deviation

 • 121déviation minimale — mažiausiasis nuokrypis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. minimum deviation vok. kleinste Abweichung, f; Minimalablenkung, f; minimale Ablenkung, f rus. минимальное отклонение, n; наименьшее отклонение, n pranc. écart minimum, m;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 122déviation minimum — mažiausiasis nuokrypis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. minimum deviation vok. kleinste Abweichung, f; Minimalablenkung, f; minimale Ablenkung, f rus. минимальное отклонение, n; наименьшее отклонение, n pranc. écart minimum, m;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 123déviation de fréquence — dažnio nuokrypis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. frequency departure; frequency deviation vok. Frequenzablage, f; Frequenzabwanderung, f; Frequenzabweichung, f rus. отклонение частоты, n pranc. écart de fréquence, m; dérive de… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 124déviation de phase — fazės nuokrypis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. phase declination; phase deflection; phase deviation vok. Phasenablenkung, f; Phasenabweichung, f; Phasendeklination, f; Phasenhub, m rus. отклонение фазы, n pranc. déviation de… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 125déviation de tension — įtampos nuokrypis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. voltage deviation vok. Spannungsabweichung, f rus. отклонение напряжения, n pranc. déviation de tension, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 126déviation du faisceau — pluošto kreipimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. beam deflection vok. Bündelablenkung, f; Strahlablenkung, f; Strahlabweichen, n rus. отклонение луча, n; отклонение пучка, n pranc. déflexion du rayon, f; déviation du… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 127déviation du rayon — pluošto kreipimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. beam deflection vok. Bündelablenkung, f; Strahlablenkung, f; Strahlabweichen, n rus. отклонение луча, n; отклонение пучка, n pranc. déflexion du rayon, f; déviation du… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 128déviation de fréquence — dažnio nuokrypis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. frequency departure; frequency deviation vok. Frequenzablage, f; Frequenzabwanderung, f; Frequenzabweichung, f rus. отклонение частоты, n pranc. écart de fréquence, m; dérive… …

  Radioelektronikos terminų žodynas